Logga

Fb

 

Hem
Historik
Sammanträdesdatum
 
Logga in


 

 

Välkommen till

FÖRBUNDET FRIHETSBRÖDERNA STOCKHOLM


Förbundet Frihetsbröderna är ett ideellt, politiskt och religiöst obundet ordenssällskap för män med en humanistisk livssyn som ser alla människor som likvärdiga.
Förbundet bildades 1886 med främsta uppgift att bygga upp en sjuk- och begravningskassa för sina medlemmar men också att bereda sina medlemmar “bildande och nöjsamma förströelser”.


Förbundet tillämpar inga grader utan alla är likvärdiga medlemmar. Vi samlas ca 10 gånger per år under trivsamma former i våra centralt belägna ordenslokaler på Klara Östra Kyrkogata 8 med ett förbundsmöte som åtföljs av middag, ibland med underhållning eller föredrag. Nya medlemmar tas in genom rekommendation. Som medlem är du välkommen att ta med en gäst vid våra sammankomster. Vid några tillfällen under året inbjuds våra respektive till sammankomsterna. Vi anordnar också utflykter till Stockholms skärgård och kryssningar på Östersjön.


Från 1919 ägnar vi oss också åt välgörande ändamål. Sedan några år tillbaka skänker vi pengar till en skola i Gambia i provinsen Kungajang för att bidra till att barnen får skollunch och skolmateriel.


Förbundets syfte och mål är att
- lämna understöd till sjuka och ålderstigna eller till andra som är i behov av hjälp,
- bereda bildande och förnöjsamma förströelser,
- ålägga varje medlem att efter bästa förmåga med råd och dåd bistå de medlemmar som är i behov, samt
- i övrigt verka för förbundets framgång.


Är du intresserad av vår verksamhet och delar förbudets syfte och mål är du välkommen att kontakta vår ordförande på e-post: ordforande@fb-sthlm.se


___________________________________________________________________________


FÖRBUNDET FRIHETSBRÖDERNA STOCKHOLM
Ordenslokalen W:6
Klara Östra Kyrkogata 8
Stockholm