Logga

Fb

 

Hem
Historik
Sammanträdesdatum
 
Logga in

Fb_sign

 

Historik

1886-1920

Förbundets grundare, sergeanten vid Kungl. Svea Livgarde, Carl Zefferin, samlade 17 personer den 7 mars 1886 i det som nu är Nordiska Kompaniet på Hamngatan för att bilda ett förbund. Förbundets första stadgar, författade av Carl Zefferin, bestod av 7 paragrafer upptecknade på 3 sidor, antogs eller "tillkännagavs". Förbundets första valspråk "Tace et solve" (Tig och betala) tillämpades från starten och "några menings-yttringar angående stadgarna eller om styrelsens åtgärder tilläts icke".

Namnet Frihetsbröderna kommer från Offenbachs operett ”Frihetsbröderna”. Del av operettens musik ingår i de ceremonier som förbundet tillämpar än idag vid våra möten och då nya medlemmar väljs in i förbundet.

Avsikten med förbundet var att ömsesidigt stödja varandra genom bildande av en sjuk- och begravningskassa men också att bereda sina medlemmar nöje, varför sång, musik och spel var ett betydande inslag i verksamheten. När förbundet bildades fanns inte en allmän pension eller ersättning vid arbetsoförmåga vid sjukdom. Förbundets fonder för sjuk- och begravningshjälp överfördes senare i en understödsförening.

Att förbundet från början bestod av bägge könen upphörde snart då "männen inte kunde leva fritt nog i damernas sällskap". Damerna fick till sin stora sorg lämna förbundet varefter man beslöt att endast män kunde bli medlemmar.

Medlemsantalet och förbundets kapital växte hastigt. Nya stadgar upprättades 1893 då förbundet förlorat karaktären av ordenssällskap och blivit en sjukkassa. I stadgarna lades särskild vikt vid att även i det dagliga livet, förutom vid sjukdoms- och dödsfall, bistå varandra med råd och dåd.

Stadgarna omarbetades igen 1911 och kan anses vara grundläggande för de stadgar som nu gäller.

Under åren 1915 - 1920 ökades antalet medlemmar från 279 till 485 och 1919 startades "Vårt Barns fond" med uppgift att bereda sommarvistelse i koloni för behövande barn.


1921-1950

1921 bildades ett 25-tal personer en broderloge i Västervik. Frihetsbröderna i Västervik är idag ett fortsatt livaktigt förbund i egna ordenslokaler.

1923 uppgick förbundets fonder till 50 000 kronor, en ansenlig summa på den tiden. Antalet medlemmar uppgick nu till drygt 500.

Den 7 juli 1924 avled Förbundets stiftare, Carl Zefferin och begravdes på Norra Kyrkogården i Solna. Förbundet bekostar alltjämt vård och skötsel av graven.

1925 bildades en "rekreationsfond" för att ge bröder, som på grund av stadgarnas bestämmelser inte kunde få sjukhjälp, ytterligare ekonomisk hjälp för återvinnande av krafter efter genomgången sjukdom.

Sedan 1925 utdelas särskilda födelsedagsdiplom vid bröders högtidsdagar (50, 60, 70, 75, 80 år osv).

Från 1927 hålls en högtidlig minnesakt över de under året avlidna bröderna.

Förbundets veteranmärke för 25-årigt medlemskap instiftades 1928. Till mycket förtjänta bröder utdelas veteranmärket i guld.

Medlemsantalet fortsätter att öka och 1936 var antalet 811 medlemmar. Fonderna uppgick till 78 000 kronor.

I maj 1935 gjordes en utflykt till ön Delholmen i södra farleden utanför Vaxholm och förbundets stjärna restes på öns högsta punkt. Än idag kan den renoverade stjärnan ses från passerande båtar.

Två insamlingar genomfördes under andra världskriget till Finland och till "Finlands barnhjälp".

En Damklubb bildas 1944 av Frihetsbrödernas hustrur, för att bistå Förbundet i dess ideella verksamhet. Damklubben är tyvärr sedan många år nedlagd.

Till 60-årsjubiléet 1946 instiftades enligt styrelsens förslag "exregalier" för förutvarande styrelseledamöter. Jubileet firades i Grand Hotells Spegelsal. Skådespelare Ivar Kåge läste en prolog och Björlingkvartetten sjöng.


1951-2000

Medlemsantalet började nu stadigt minska, kanske på grund av ett mer intensivt arbetsliv som nu inkluderar både män och kvinnor, vilket ställer högre krav på männens delaktighet i hemmet.

Under större delen av 1960-talet var Förbundets sammankomster förlagda till Piperska Muren på Kungsholmen, men flyttades i slutet av perioden till Restaurant Metropol i hörnan Sveavägen/Odengatan, idag restaurang Hard Rock Café.

1961 firades förbundets 75-årsjubileum med omfattande festligheter och ett stort antal deltagande av medlemmar och gäster, inte minst från broderlogen i Västervik.

1986 firades förbundets 100-årsjubileum med jubileumsmiddag i Nürnberghuset i Stockholm. Raymond Björling sjöng Sören Andersson spelade trumpet. Kvällen avslutades med dans till Ove Linds kvintett.

Förbundets 110 års jubileum 1996 firades i brödralogens lokaler i Västervik.


2000-talet

Efter många år utan fast ordenslokal hyr förbundet in sig i Ordenssällskapet W6 förnämliga centrala ordenslokaler belägna på Klara Östra Kyrkogata 8 där våra förbundsmöten och middagar genomförs.

2006 genomfördes förbundets 120-årsjubileum med våra respektive med pompa och ståt i ordenslokalerna. Galamiddagen avslutades med dans till orkester.

Förbundets understödsförening likvideras årsskiftet 2013/2014 och inbetalda premier återbetalas till försäkringstagarna. Orsaken till likvideringen är att understödföreningar enligt lag upphör vid utgången av 2014. Att omvandla förbundets understödförening till försäkringsbolag bedömdes ta allt för mycket av kapitalet i anspråk.

Verksamheten är livaktig trots ett sjunkande medlemsantal. Vi är nu 65 medlemmar. Stor vikt läggs på att utveckla verksamheten och trivseln vid våra sammankomster. Föreläsningar eller musikunderhållning vid våra middagar uppskattas, liksom vinlotteri och auktioner. Under senare år genomför vi vår och höst en 22-timmars Östersjökryssning med Birka Paradise vilket blivit en stor framgång. Medlemmarna är välkomna att föreslå aktiviteter för att utveckla sammanhållningen och att öka antal medlemmar i förbundet.

 

Till toppen på sidan